Rust- en verzorgingstehuis > Werking

Wie overweegt zich te laten opnemen in het WZC dient zich in te schrijven op de wachtlijst. Een inschrijving op deze lijst verplicht u echter op geen enkel moment in het WZC te komen wonen.

Zie documenten voor “aanvraag wachtlijst WZC Sint-Carolus.”

Voor verdere informatie kan u terecht bij Mevr. Chantal Cocquereaux -02/454 18 00 – wzc@sintcarolus.be

 

 

 

 

lid van  
ondersteund door